Terviklik juhtimissüsteem

Kui ettevõttes puudub piisav ressurss ise protsessijuhtimist juurutada,
pakun teenust, et luua terviklik juhtimissüsteem koos integreeritud protsessidega.
Millest pakett koosneb?

Sobiva tööriista valimine

Juhtimissüsteemi ja juhtpõhimõtete kirjeldamine

Struktuuri loomine

Mõõdikute süsteemi väljatöötamine

Protsesside as is vaate kaardistamine

Protsesside analüüsimine ja to be vaate loomine

Protsesside parenduskavade loomine

Mentorlusprogramm juhtidele ja spetsialistidele

Teadlikkuse tõstmine ja koolitused

Kui on soov valmistuda juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks, pakun lisateenusena ka auditieelset nõustamist ja tegevuskava. 
image_6487327_edited.jpg
Soovid terviklikku ja protsessipõhist juhtimissüsteemi juurutada?