Terviklik juhtimissüsteem

Kui ettevõttes puudub piisav ressurss ise protsessijuhtimist juurutada,
pakun teenust, et luua terviklik juhtimissüsteem koos integreeritud protsessidega.

Ettvõtte juhtimissüsteemi ja juhtpõhimõtete kirjeldamine

Mõõdikute süsteemi väljatöötamine

Ettevõtte struktuuri loomine

Protsesside kaardistamine

Protsesside analüüsimine

Protsesside parendamine

Vajadusel mentorlusprogrammi pakkumine, et loodud süsteem ettevõttele üle anda ja töötajad vastavalt koolitada

Kui on soov valmistuda juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks, pakun lisateenusena: 

Protsesside analüüsimine, et tagada vastavus standardite nõuetele

Tegevuskava loomine ja elluviimise toetamine

Töötajate koolitamine ja teadlikkuse tõstmine

Sertifitseerimisauditi läbiviimise toetamine