Koolitused

Kui ettevõte soovib juurutada mõnda uut juhtimispraktikat ja seeläbi koolitada oma töötajaid, on mõistlik tellida koolitus just siit.

Koolitused on võimalik kohandada vastavalt ettevõtte erisoovidele ning koolitusi on võimalik tellida enda ettevõttesse või e-kursusena. Koolitus hõlmab endas ka hilisemat nõustamist antud valdkonna probleemkohtade osas.

Juhtimissüsteemide ABC. Koolitused kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse juhtimissüsteemide
juurutamiseks.

Protsessijuhtimise ABC. Koolitused protsessijuhtimise juurutamiseks, äriprotsesside arendamiseks ja

juhtimiseks.

Kuidas juhtida ja toetada oma töötajaid muutuste elluviimisel, tulenevalt uute juhtimissüsteemide juurutamisest.

 

Juhtimissüsteemid

Juhtimissüsteemide ABC. Koolitused kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse juhtimissüsteemide ülesehitamiseks või arendamiseks.

Koolituse sisu:​

ISO 9001:2015

Nõuded ja rakendamine

ISO 14001:2015

Nõuded ja rakendamine

ISO 45001:2018

Nõuded ja rakendamine

Kuidas luua süsteeme nii, et need

oleksid väärtust lisavad ja lihtsalt hallatavad?

Milles peitub standardite juurutamise

edu ning kuidas vältida tüüpvigu?

Koolituse väljundid:

Ülevaade juhtimissüsteemide nõuetest ja nende rakendamisest praktikas

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 sisu mõistmine 

Oskus kasutada õigeid tööriistu juhtimissüsteemide juurutamiseks või arendamiseks

Ülevaade enim levinud vigadest ning praktilised näited nende vältimiseks

 

Protsessijuhtimine

Protsessijuhtimise ABC. Koolitused protsessijuhtimise juurutamiseks,
äriprotsesside arendamiseks ja juhtimiseks.

Koolituse sisu:​

Protsesside juhtimine ja selle kasu ettevõttele

Protsessijuhtimise tööriistad ja parimad praktikad

Protsesside kaardistamise

võimalused

Integreeritud protsessid

ja terviklik juhtimissüsteem

Milles peitub protsesside juhtimise edukus

ja kuidas vältida tüüpvigu?

Koolituse väljundid:

Ülevaade protsessijuhtimise põhimõtetest

Ülevaade protsessijuhtimise tööriistadest ja parimatest praktikatest ning oskus neid kasutada

Oskus protsesse defineerida ja kaardistada

Ülevaade terviklike juhtimissüsteemide loomise praktikast ning põhivigadest

 

Muutuste juhtimine

Kuidas juhtida muutusi ettevõttes ja toetada oma töötajaid muutuste elluviimisel,
tulenevalt ettevõtte uue juhtimissüsteemi juurutamisest.

Koolituse sisu:​

Juhi roll muutuste juhtimisel

Muutuste juhtimise protsess

PDCA muutuste juhtimisel

Kuidas toetada ja motiveerida oma tööajaid muutustega kaasa tulema?

Milles peitub muutuste juhtimise edukus

ja kuidas vältida tüüpvigu?

Koolituse väljundid:

Ülevaade juhi ülesannetest muutuste juhtimisel

Arusaam muutuste juhtimise protsessist ja vajalikest tegevustest, oskus neid rakendada

PDCA mudeli mõistmine ja kasutamine

Peamiste takistuste mõistmine muutuste juhtimisel ning praktilised näited nende vältimiseks